“Det är ju faktiskt ingen syjunta vi är på!”

APT-mötet som intern kommunikationskanal

Abstract Titel: ”Det är ju faktiskt ingen syjunta vi är på!” – APT-mötet som intern kommunikationskanal Författare: Malin Zetterlund och Christin Törnqvist Handledare: Bengt Johansson, lektor vid JMG Typ av arbete: Examensarbete (C-uppsats) i medie- och kommunikationsvetenskap Antal sidor: 46 sidor exkl. bilagor Institution och universitet: Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet Examinationsdatum: 7 juni 2005 Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka APT-möten som kommunikationskanal. Följande frågeställningar användes vid undersökningen: 1. Hur upplever medarbetarna kommunikationen på APT-möten? 2. Vilken funktion upplever medarbetarna dominerar kommunikationen? 3. Vilken kommunikationsfunktion söker medarbetarna mer av? 4. Hur påverkar de interpersonella faktorerna kommunikationen på mötet? Metod: Kvalitativa fokusgruppintervjuer Material: Delar av stadsdelsförvaltningen Linnéstadens förskolepedagoger Huvudresultat: Mötet som internkanal har möjlighet att främja både kommunikationens informativa och sociala funktioner. Medarbetarna eftersöker större sociofunktioner, vilket verkar kunna bli en effekt av chefens organisationsperspektiv. Ledarskap och gruppstorlek är interpersonella faktorer som påverkar kommunikationen.

Malin ZetterlundChristin Törnqvist
MKV, Examensarbete , vt05
537
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.