Det är okej att kissa på sig

- hur man med hjälp av PR marknadsför en behandlingsmetod mot inkontinens

Claes Nyströmer
MKV, Examensarbete , ht05
549
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.