”Det finns 1000 olika sätt att lyckas”

En kvalitativ studie av kultur- och nöjesbranschens arbete bakom sociala medier

thumbnail of 910-1

Titel ”Det finns 1000 olika sätt att lyckas” – En kvalitativ studie av kulturoch nöjesbranschens arbete bakom sociala medier Författare Emma Hellberg och Amanda Nergelius Kurs Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin Höstterminen 2014 Handledare Magnus Fredriksson Uppdragsgivare Plyhm Kommunikation Syfte Syftet är att kartlägga hur strategier för sociala medier implementeras i organisationer och eventuella skillnader mellan organisationer som tagit hjälp av PR-konsulter respektive de som inte har gjort det. Metod och material Kvalitativa intervjuer med informanter på elva organisationer i kultur och nöjesbranschen. Huvudresultat Trots att alla organisationer har idéer och tankar kring hur de vill arbeta med sociala medier, är det ännu inte självklart att man har dessa strategier nedskrivna, eller ens uttalade för fler än den som arbetar med kommunikation. Det finns en ambition om att inkludera fler anställda i detta arbete, men många är försiktiga då man vill att det ska finnas en genomgående ton i kommunikationen. Av samma anledning är man också försiktig med att låta en konsult skapa innehåll för kanalerna. Man ser dock ingen fara i att använda konsulter i en rådgivande roll och tycker inte att de har för mycket makt i kommunikationsprocessen. Sociala medier används främst för att förstärka varumärket genom att ha en dialog med gäster och kunder. Strategierna går ofta hand i hand med organisationens övergripande kommunikationsplan, men organisationerna är eniga om att det krävs en mer personlig vinkel på sociala medier.

Emma Hellberg och Amanada Nergelius
MKV, Examensarbete , ht14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.