“Det hade varit mer spännande att sätta ihop fjorton Herman och se vad som händer då!”

En kvantitativ undersökning av deltagarna i Expedition: Robinson utifrån ett sociologiskt senmodernt perspektiv

Telmy Ljung
MKV, Examensarbete , vt00
367
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.