Det sitter i ryggmärgen

En kvalitativ studie av bloggande frilansjournalister

thumbnail of 801-1

Titel ”Det sitter i ryggmärgen” – En kvalitativ studie av bloggande frilansjournalister Författare Caroline Hanner & Rebecca Johansson Kurs Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2012 Handledare Nicklas Håkansson Uppdragsgivare Ulrika Hedman, JMG Sidantal 46 sidor (exklusive bilaga) Antal ord 17 584 ord Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur frilansande journalister som bloggar resonerar kring sitt bloggande i förhållande till sin journalistroll. Metod och material Sex kvalitativa respondentintervjuer Huvudresultat Denna studie har visat att dessa frilansjournalister bloggar för att marknadsföra sig själva, kunna påverka, hålla sig uppdaterade, det är ett fritt medium, kunna interagera med sina läsare samt att de finner det roligt. De tycker att de pressetiska reglerna ska och bör appliceras på bloggen. Detta för att ha förtroende hos läsarna. Dock är de motsägelsefulla i sina svar, och faktorer som tidspress och liknande gör att det inte alltid tycks vara lika lätt och självklart i praktiken. De är alltid i tjänst, privatliv och arbetsliv är tätt sammankopplat men detta beror inte på bloggen utan det är snarare det faktum att de är frilansjournalister. De håller det privata utanför bloggen och skulle aldrig skriva om vare sig sin katt eller sitt sexliv. Detta främst inte för att det är för privat utan snarare för att de tycker att det inte passar in i bloggen.

Caroline Hanner och Rebecca Johansson
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.