Diesel på gott och ont

en kvalitativ studie om hur månniskor tolkar reklambilder

Framsida och abstract saknas på disketten

Lovisa ÅbladAnna Tedelind
MKV, Examensarbete , ht05
562
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.