Dubbelnatur. En granskning av svenskt skogsbruk

Svenskt skogsbruk är i en internationell studie näst sämst av elva länder på att ta hänsyn till naturen vid avverkningar. Men regeringen är inte beredd att ändra sin skogspolitik. Det visar vår granskning av det svenska skogsbruket. Genom vår reportageserie hoppas vi kunna väcka intresse kring det komplexa och mäktiga ämne som är svenskt skogsbruk. Både industrin och staten spelar en viktig, nästintill avgörande, roll för den svenska skogens framtid.

Lovisa Ganslandt,Kajsa Lind,Sara Rönnberg
Journalist, Magisteruppsats , vt12
V12-9
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.