En alldeles vanlig näring eller lite speciell?

En kvalitativ undersökning om journalisters syn på turistnäringen i Göteborg och Göteborg & Co

Annika Klemming, Johanna Olsson
MKV, Examensarbete , ht99
344
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.