En digital marknad kräver digital kommunikation

En kvalitativ studie om hur företag transformerar sin kommunikation med Inbound-metoden

Abstract
Titel: En digital marknad kräver digital kommunikation – En studie om hur företag
transformerar sin kommunikation med Inbound-metoden.
Författare: Jesper Björkman
Uppdragsgivare: Zooma
Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet.
Termin: Vårterminen 2017
Handledare: Marie Grusell
Antal ord: 16182
Syfte: Att undersöka hur svenska företag transformerar sin kommunikation med hjälp av Inbound-metoden.
Metod: Kvalitativ studie med samtalsintervjuer.
Material: Analysen baseras på fem stycken samtalsintervjuer med
marknads/kommunikationschefer från företag verksamma i Sverige.
Huvudresultat: Företag upplever att sina kunder inte längre kan nås via traditionella metoder. De behöver utveckla och stärka sin närvaro digitalt. Inbound fungerar som ett verktyg för dem där de kan överse sin kommunikation och mäta data direkt efter kommunikationsinsatser. Något som gör att de kan anpassa sin kommunikation efter vad kunderna är intresserade av, något som förhoppningsvis innebär bättre kundrelationer och försäljning.
Nyckelord: Inbound, leads, content, modernitet, organisationsförändring,
transformering, digital, online, kommunikation.

Jesper Björkman
MKV, Examensarbete , vt17
1018
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.