En omänsklig hetsjakt

En studie om PR-konsulters föreställning om medias betydelse vid politiska skandaler

Abstract Titel: En omänsklig hetsjakt – En studie om PR- konsulters föreställningar om medias betydelse vid politiska skandaler Författare: Pernilla Eriksson & Sara Östergaard Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: Vårterminen 2004 Syfte: Att kartlägga PR- konsulters föreställningar kring medias betydelse för politiska skandaler. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Material: Två autentiska skandalfall Huvudresultat: PR- konsulter tillskriver media stor betydelse vid politiska skandaler. PR- konsulterna föreställer sig att mediearenan är den arenan som är viktig för att lyckas på de övriga arenorna. I en skandalsituation är det viktigt att vara ärlig, hålla sig tillgänglig och redan från början redovisa samtliga fakta. Den skandalomsusade bör välja ett medium där risken för att bli klippt är obefintlig för att kunna föra ut sitt budskap på bästa möjliga sätt. Icke legitima handlingar är att försöka ta sig igenom en skandal genom lögner och oärlighet.

Pernilla ErikssonSara Östergaard
MKV, Examensarbete , vt04
495
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.