En rättvis mediebild?

En kvantitativ mediebevakning av Göteborgs-­ och Lunds Universitet i svensk morgonpress.

thumbnail of 814-1

Titel: En rättvis mediebild? En kvantitativ mediebevakning av Göteborgs-­‐ och Lunds Universitet i svensk morgonpress. Författare: Rebecca Peters och Julia Steffensen Uppdragsgivare: Henrik Axlid Kurs: Examensarbete i Medie-­‐ och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. Termin: Höstterminen 2012. Handledare: Jan Strid Sidantal: 43, inklusive bilagor. Syfte: Att granska mediebilden av Göteborgs-­‐ och Lunds Universitet i Göteborgs-­‐Posten och Sydsvenskan under två olika tidsperioder. Period: 16:e februari -­‐ 16:e mars, samt 16:e mars -­‐ 16:e april. Metod: Kvantitativ innehållsanalys. Material: Tidningsartiklar ur Göteborgs-­‐Posten och Sydsvenskan. Sökord: Göteborgs Universitet och Lunds Universitet. Huvudresultat: Våra resultat visade att mellan tidsperioderna 16:e februari – 16:e mars och 16:e mars – 16:e april, fick Lunds Universitet ett betydligt större utrymme i Sydsvenskan än Göteborgs Universitet fick i Göteborgs-­‐Posten. I Sydsvenskan ökade antalet artiklar ytterligare under antagningsmånaden, medan Göteborgs-­‐Posten istället visade en minskning i artikelantal under denna period. 65 % av Sydsvenskans tidningsartiklar visade en positiv tendens gentemot Lunds Universitet, medan motsvarande siffra för Göteborgs-­‐Posten och Göteborgs Universitet var 51 %. Den enda artikelform som visade en positivare tendens i Göteborgs-­‐Posten än Sydsvenskan, var Insändare. Eftersom att denna artikelform inte är skriven av redaktionen, finns möjligheten här att den mediebild som Göteborgs-­‐Posten speglar om Göteborgs Universitet inte stämmer överens med den publika opinionens. Bortsett från Forskare och Övrigt så är det Studenter som till mestadels för talan för Göteborgs Universitet och Personal för Lunds Universitet. Genomgående för båda universiteten var Forskning det framträdande sakområdet. Under den “vanliga” månaden var det Forskning och under antagningsmånaden Utbildning.

Rebecca Peters och Julia Steffensen
MKV, Examensarbete , ht12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.