En skandal i medierna

En studie av hur morgon- och kvällspress skildrade vårdskandalen i Gislaved

Abstract Titel En skandal i medierna – en studie av hur morgon- och kvällspress skildrade vårdskandalen i Gislaved Författare Elin Bock Antal sidor 48 Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs, Institutionen för Journalistik och Masskommunikation vid Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2002 Handledare Anna Maria Jönsson Syfte Att undersöka hur morgon- och kvällspress skildrade vårdskandalen i Gislaved Metod Kvalitativ innehållsanalys Material Artiklar hämtade från Dagens Nyheter och Aftonbladet under perioden 23 januari – 11 februari 2002 Huvudresultat Resultaten visar att händelsen i Gislaved är en medieskandal då den uppfyller Lull och Hinermans kriterier för en skandal. Personifiering, det vill säga fokus på det privata, förekom i båda tidningarna. Även konfliktvinkeln kunde urskiljas i båda tidningarna och dessa konflikter handlade främst om ojämlikhet mellan anhöriga och vårdpersonal. Valter Lööf, kvinnans son, betraktas genomgående som hjälten i berättelsen. Hjälten presenterades dock på olika sätt. I Aftonbladet låg fokus på vad som hände med hjälten och därmed kunde Lööf här betraktas som en offer-hjälte. I Dagens Nyheter var hjältens handling och karaktärer som hjälptes av hjälten det centrala. I denna tidning kunde Lööf ses som den sökande hjälten. I Aftonbladet utmålades två bovar till skillnad från Dagens Nyheter där det endast förekom en bov.I Aftonbladet låg fokus främst på dramatiken och känslor kring vårdskandalen. I tidningen förekom det även värdeladdade ord i större utsträckning än i Dagens Nyheter. Journalistiken i Aftonbladet kan betraktas som ett mediedrama där spänningen stiger. I Dagens Nyheter presenterades vårdskandalen inte lika dramatiskt. Här låg istället fokus på förklaringar och åtgärder. Berättelsen om vårdskandalen i Gislaved kan ses som ett uttryck för den otydliga linjen mellan seriös nyhetsjournalistik och dramatisk gestaltning.

Elin Bock
MKV, Examensarbete , vt02
431
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.