Ett mål blir inte ett mål innan det visas i Sportspegeln –

En studie av urvalsprocesserna på SVT-sport-

ABSTRACT Titel: ”Ett mål är inte ett mål innan det visas i Sportspegeln” En studie av urvalsprocesserna på SVT-sport Författare: Kim Wikbrand och Max Själander Kurs: Medie och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen Termin: Höstterminen 1999/2000 Handledare: Monica Djerf Pierre Sidantal: 69 Syfte: Vi vill påvisa hur representationen mellan nya- och traditionella idrotter är fördelad i SVT´s sport-sändningar, och hur urvalet som leder till denna representation ser ut. Metod: Kvantitativ innehållsanalys och kvalitativa intervjuer. Material Vi har använt oss av sportsändningarna i SVT under november månad samt deltagit på ett redaktionsmöte på sportredaktionen i Stockholm. Dessutom har vi genomfört djupintervjuer med fyra respondenter på redaktionen. Huvudresultat: Vi har kunnat konstatera att nya idrotter knappt före-kommer i SVT´s sportsändningar. Dessutom är mångfalden för representerade idrotter överlag dålig. Det här beror på befintliga attityder och värderingar i den mycket homogena redaktionskulturen. Vi har också konstatera att graden av professionalism bland journalisterna varierar beroende på vilken kategori av idrotter som de möter: Representationen av ny idrott styrs av personliga attityder, medan traditionella idrotter bedöms utifrån en större grad av normal nyhetsvärdering.

Max Själander, Kim Wikbrand
MKV, Examensarbete , ht99
339
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.