Ett nytt sätt att utbilda

En kvalitativ studie om e-learning hos IBM ur sändar- och mottagarperspektiv

Abstract Titel: Ett nytt sätt att utbilda En kvalitativ studie om e-learning hos IBM ur sändar- och mottagarperspektiv Författare: Matilda Blomberg Kurs: Fördjupningskursen, medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2002 Syfte: Studiens syfte är att beskriva hur ett e-learningskoncept ser ut. Jag vill undersöka vad e-learning är och skildra en förståelse för vilka svårigheter som kan uppstå vid överförandet av budskapet från sändaren till mottagaren eller kursdeltagaren. Metod: Kvalitativ metod Huvudresultat: Jag har erfarit att e-learningkonceptet riktas mycket till företag där effektivitet är ett honnörsord, spar tid och därmed pengar. Inte mycket kraft läggs ner på att saluföra de pedagogiska och kommunikativa aspekterna e-learning för med sig. De övergripande slutsatserna jag kommit fram till är att e-learning är ett användbart utbildningsverktyg som kan komma att bli ett utmärkt komplement till våra andra mer traditionella utbildningstraditioner. Vad gäller IBM, ligger den pedagogiska kärnan i konceptet både i Problembaserat lärande (PBL) och Platonmetoden. Inlärningsprocessen ses ur ett sociokulturellt perspektiv som en fortgående process där individen blir mer och mer säker på innehållet. Funktioner som kursen har från IBM:s sida är att dels lära ut och att visa den bredd och kompetens som IBM innehar. Kunskap har genererats när kursdeltagaren kan applicera sin kunskap i ett annat sammanhang. Det finns en god möjlighet för kursdeltagaren att få ställa frågor och få svar i kursen. Överordnat det som styr användningen och utvecklingen av e-learning är 2000-talets levnadssätt dvs. ont om tid, stressigt, stor datavana och tillgång till dator, vilket kommit att prägla min studie.

Matilda Blomberg
MKV, Examensarbete , ht02
457
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.