FACEBOOK – HÄR SNACKAR VI POLITIK

En jämförande studie av riksdagspartiernas användning av Facebook i valrörelser

thumbnail of 1112

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur svenska politiska partier har använt sig av Facebook under de två senaste riksdagsvalen för att kommunicera med mottagarna.

Teori: Studier i politisk kommunikation på sociala medier, nätverkslogik och dagordningsteorin

Metod: Kvantitativ innehållsanalys

Material: 1085 inlägg som riksdagspartierna publicerade på Facebook under månaden innan riksdagsvalen 2014 och 2018

Resultat: Undersökningen visade att riksdagspartierna har förändrat sin kommunikation på Facebook i flera avseenden mellan valrörelserna 2014 och 2018. I andra delar av kommunikationen har de valt att behålla sin strategi från 2014. Resultaten pekar på att riksdagspartierna under båda valrörelserna främst skapar sitt eget innehåll, snarare än att förmedla redan publicerat innehåll via sina Facebook-sidor. Det är ett monologperspektiv som har präglat kommunikationen i de två senaste riksdagsvalen där en majoritet av publicerade inlägg har haft som syfte att informera användaren. Sakfrågor, valkampanj eller nyhetsförmedling har varit de dominerande typerna av publiceringar under valrörelserna. Resultatet visar också på att foton har varit det mest framträdande formatet vid publiceringar, och under 2018 blev rörlig bild högt prioriterat hos partierna, samtidigt som länkat material såg en minskning.

Axel Blomdahl, Elias Källén & Peter Lindqvist
MKV, Examensarbete , vt20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.