Fakta eller fiktion?, En innehållsanalys av den narrativa strukturen i Aktuellt och Nyheterna över tid

Frida Boisen, Ingela Jacobson, Caroline Nilsson
MKV, Examensarbete , ht96
235
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.