För den goda sakens skull

En studie om PR och ideella organisationer

Titel: För den goda sakens skull – En studie om PR och ideella organisationer Författare: Rebecka Hagman och Jonna Knibestöl Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Höstterminen 2013 Handledare: Marie Grusell Sidantal: 42 sidor inklusive bilaga Antal ord: 15 466 ord Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ideella organisationer arbetar med PR Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Material: Fem stycken samtalsintervjuer med respondenter från ideella organisationer. Pressansvarig, Missing People Sweden Pressansvarig, Sjöräddningssällskapet Insamlingsansvarig, Star For Life Verksamhetsansvarig, Ung Cancer F.d. PR- och marknadsansvarig, Venture Cup Huvudresultat: Organisationernas medvetenhet och ambitioner med PR ser relativt lika ut medan det strategiska såväl som det praktiska arbetet skiljer sig åt. Gemensamt för det praktiska arbetet är att alla organisationer använder sig av sociala medier och personliga möten. Det strategiska arbetet kan möjligtvis kopplas till hur mycket resurser organisationen har, då vi ser att de med den tunnaste personalstyrkan fokuserar mindre på strategifrågor. Vi kan ändå se att alla ideella organisationer lägger mycket kraft vid sitt kommunikativa arbete. Vi tolkar det som att det i dagens samhälle tyvärr inte räcker att bara arbete för den goda sakens skull. De ideella organisationerna måste spela med samma regler som de som arbetar för sin egen vinning.

Rebecka Hagman och Jonna Knibestöl
MKV, Examensarbete , ht13
871
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.