För nöjes skull – en studie om unga vuxna musikalbesökare

thumbnail of 799-1

Titel: För nöjes skull – en studie om unga vuxna musikalbesökare Författare: Elin Finnström, Maria Klint och Sanna Källström Uppdragsgivare: 2E Group Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Patrik Wikström Antal ord: 14031 Syfte: Att få kunskap om unga vuxna som går på musikal Metod: Kvalitativa telefonintervjuer Material: 28 stycken telefonintervjuer med unga vuxna musikalbesökare Huvudresultat: Studiens resultat visar att vanligast förekommande hos intervjupersonerna i studien är att de är kvinnor, bor i Stockholm med sin partner, är högutbildade och att de inte har barn. De högutbildade är de som konsumerar mest nöje inom alla områden. Restaurang är det nöje som konsumeras mest av samtliga intervjupersoner och är det nöje som utmärker sig bland deras utgifter. Att gå ut och äta är även något som majoriteten önskar att kombinera med en föreställning när de beskriver sitt drömnöje. Majoriteten besöker musikal vartannat år eller mer sällan, medan ett fåtal av de högutbildade intervjupersonerna besöker musikal mer än en gång per år. Vidare visar studiens resultat att uppväxten har betydelse för intervjupersonernas nuvarande nöjeskonsumtion. Under uppväxten var samtliga aktiva i fler än en fritidsaktivitet vilket har påverkat att de idag är vana vid en aktiv livsstil. Detta har fungerat som bidragande faktor till deras stora behov av socialt umgänge och stora nöjeskonsumtion idag.

Elin Finnström, Maria Klint och Sanna Källström
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.