Företag på webben

En kvalitativ användarstudie av SB Gruppens hemsida

Titel Företag på webben Författare Joakim Svanlund. Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och kommunikation vid Göteborgs universitet. Termin Höstterminen 2011. Uppdragsgivare SB Gruppen. Handledare Jan Strid. Sidantal 39 exklusive bilagor. Antal ord 10 327. Syfte Att undersöka användarvänligheten för nya användare på SB Gruppens hemsida och hur väl sidan uppfyller användarnas behov, och informationsinnehållets relevans för företagets organisationsvarumärke. Metod Användarstudie med fem respondenter. Material Observationer när fem av SB Gruppens kunder använder SB Gruppens hemsida samt svar på intervjufrågor. Huvudresultat Det måste framgå tydligare på hemsidan vad som skiljer SB Gruppen från andra webbyråer. Enklare navigering i kunduppdragen. För den yngre användargruppen är det praxis att bilder kan vara länkar, medan en äldre grupp ofta antar att en bild är en bild, varken mer eller mindre. Det bör även göras en tydligare distinktion mellan paketlösningar och separata tjänster, förslagsvis genom rubriceringar.

Joakim Svanlund
MKV, Examensarbete , ht11
781
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.