Från cykeltjuvar till kungligt tal.

En kvalitativ studie av filmrecensioner över tid.

Abstract: Aim The purpose of this study is to examine if movie critics have changed how they write movie reviews in the Swedish daily press over the last 60 years.

Jacob Karlsson, Katarina Smedberg
Journalist, Journalistikgranskning , vt13
KV13-17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.