“FRÅN: TILL:”

en kvalitaiv studie av Postens kommunikation under omorganisationen mellan åren 2000-2003

Linda AvasaluSarah Lundberg
MKV, Examensarbete , vt04
502
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.