Gör det själv

En uppsats om genren heminredningsprogram och dess genustyper

ABSTRACT Titel: Gör det själv – en uppsats om genren heminredningsprogram och dess genustyper. Författare: Karolina Persson och Lovisa Wennerström Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C, fördjupningskurs. Termin: HT 2003 Syfte: Att undersöka svenska gör-det-själv-program som en genre och analysera de genustyper som representeras i programmen. Metod: Kvalitativ textanalys med inslag av genreanalys och narrativ analys. Material: Två avsnitt av Äntligen Hemma, Roomservice och Sambo från höstsäsongen 2003. Huvudresultat: I vår analys har vi funnit att gör-det-själv-program inte är ett begrepp som är heltäckande för denna genre. I stället har vi via en större genre som vi kallar Inspirations-TV, och en lite mindre som vi kallar Förändrings-TV definierat genren och döpt den till Heminredningsprogram. Vi har funnit följande genustyper i vårt urval: – Manliga hantverkartypen – Kvinnliga hantverkartypen – Konfliktlösartypen – Kontrolltypen – Flexibla tyen – Elittypen – Osäkra sambotypen – Skeptiska sambotypen – Förföriska singeltypen – Manliga experttypen – Kvinnliga experttypen I deras relationer till varandra har vi funnit att heminrednings-programmen som genre både befäster och utmanar maktförhållanden och den traditionella uppgiftsuppdelningar mellan män och kvinnor. Vi har även funnit att det finns en större variation i representationerna av kvinnor än vad det gör av män.

Karolona PerssonLovisa Wennerström
MKV, Examensarbete , ht03
481
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.