Got Event i Nationella Medier

thumbnail of 675-1

Titel Got Event i Nationella Medier Författare Alexander Jönsson, Philip Strömbäck & Johan Öhrling Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborg universitet Termin Höstterminen 2008 Handledare Magnus Fredriksson Sidantal 40 sidor exklusive bilagor Syfte Syftet med studien är att kartlägga och undersöka Got Events bild som speglats i nationell media. Metod Kvantitativa innehållsanalyser av 272 artiklar Material 272 artiklar från Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet Resultat Resultatet visar att nationell media överlag ger en bild av Got Event som överensstämmer med den bild bolaget själva vill förmedla. Dock kan vi se att mediebilden inte ger bolaget hjälp med målen att sprida kunskap och ge en bild att man har moderna arenor. Sett över tid är det just moderniteten av arenorna som har fått den kraftigaste förändringen. Ju senare i vår undersökningsperiod, desto mer omskrivs arenorna som omoderna

Alexander Jönsson, Philip Strömbäck och Johan Öhrling
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.