Got Event

Utvärdering av Got Events AB:s fyra webbplatser - utifrån ett användarperspektiv

Abstract Titel: Utvärdering av Got Event AB:s fyra Webbplatser -utifrån ett användarperspektiv. Författare: Jenny Albrektsson och Karin Sparring Kurs: C-uppsats, fördjupningskurs Termin: Höstterminen 2002 Antal sidor: 60 st. Handledare: Jan Stid, Universitetslektor MKV på Göteborgs universitet Uppdragsgivare: Mikael Persson, Kommunikatör på Got Event AB Syfte: Att utvärdera Got Event AB:s fyra webbplatser utifrån ett användarperspektiv och avgöra hur väl webbplatserna är anpassade till sina kunder. Metod: Två kvalitativa fokusgruppsundersökningar Material: Vi har vid två olika tillfällen haft fokusgruppsintervjuer med totalt 16 personer, där av 10 var män och 6 var kvinnor i åldrarna 20-60 år. Resultat: Resultaten visar att användarnas behov och förväntningar inte tillfredsställs på webbplatserna. Besökarna av webbplatserna efterfrågar mer detaljerad och specifik information. Användarna upplever att webbplatserna är ostrukturerade då de inte kan finna någon balans mellan bild och text. De tycker dock att webbplatserna är lätta att navigera på, men de vill i framtiden hellre se en sida istället för fyra. I dag tycker användarna att Got Event är dåligt marknadsfört och de saknar en tydligare koppling mellan Ullevi, Scandinavium och Valhalla som ett gemensamt bolag. Användarna efterfrågar möjligheter till interaktiva tjänster på webbplatserna så som exempelvis ett forum för kommunikation med företaget och med andra användare.

Jenny AlbrektssonKarin Sparring
MKV, Examensarbete , ht02
443
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.