Göteborgs Universitet i ett internationellt format

en kvalitativ studie av hur de internationella studenterna vid GU tolkar och använder sig av Göteborgs universitets engelska webbplats

Johanna LiljegrenJenny Nilsson
MKV, Examensarbete , vt07
628
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.