GP.se – Om publiken själv får välja

En studie i publikens delningsvärdering

Titel GP.se – Om publiken själv får välja Författare Martin Gunséus och John Rejnäs Handledare Jakob Bjur Kurs Examensarbeteete i Medieoch kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) Göteborgs universitet Ord 18 936 Termin Vårterminen 2011 Syfte Syftet med vår studie är att undersöka vad som karaktäriserar det redaktionella innehåll som publiken väljer att dela från gp.se. Metod Kvantitativ innehållsanalys Material Analysen har genomförts på innehållet i 280 artiklar som publicerats på gp.se och därefter delats på Facebook. Analysen ämnar förklara vad som är generellt för det innehåll som delas samt hur detta står i relation till redaktionell nyhetsvärdering och teorier om användarnas beteende inom sociala medier. Huvudresultat Vår studie visar att besökarna på gp.se delar innehåll som handlar om politik, olyckor och brott. Det är dessutom innehåll som i stor utsträckning har lokal anknytning. Innehållet skildras på ett sätt som ligger geografiskt, kulturellt och normativt nära publiken. Utöver detta är delningarna i viss utsträckning beroende av uppseendeväckande innehåll. En stor del av innehållet som delas är politiskt, ett innehåll som i vissa fall står för ett stort antal delningar i relation till besökare. Till stor del delas innehåll som faller väl överens med de behov besökarna kan tänkas ha vid ett besök av en nyhetssida på internet.

John Rejnäs och Martin Gunséus
MKV, Examensarbete , vt11
765
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.