Grader av de

en kvalitativ textanalys av konstruktionen av ”de” i datorspel före och efter 11 september

Abstract Titel Grader av ”de” – En kvalitativ studie om konstruktionen av ”de” i datorspel före och efter 11 september Författare Peter Ekvall & Rickard Petersson Handledare Karin Fogelberg Kurs Medie- & kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin Vårterminen 2007 Syfte Att undersöka hur ”de” har konstruerats före och efter 11 september i datorspel Metod Kvalitativ textanalys Material Två datorspel ur serien Rainbow Six (Black Thorn och Lockdown) Huvudresultat Resultaten visade att det har skett förändringar i konstruktionen av ”de” men att bilden av ”de” också är väldigt trögrörlig och i vissa avseende i det närmaste ”cementerad”. Viktigt att nämna är att allt eftersom svårighetsgraden i spelen ökar så ändras hudfärgen på ”de” från mörkare till vitare och ”de” blir i takt med detta också mer sofistikerade och välutrustade. Detta gav en slutsats om att ett ”de” inom ”de” existerar. Detta var något som förekom i båda spelen. Vi kunde också konstatera att bilden av terrorismen har blivit en mer nationell sådan, vilket vill mena att terroristorganisationer framställs som mer välorganiserade och lokalt förankrade. Således förstärks bilden av terrorism som ”en inre fiende”. En annan viktig slutsats blev den att ”vi” anammat ett tydligare ”anfall är bästa försvars”-mentalitet då terroristerna mer vanligtvis blir agerade emot innan de hunnit göra någon terroraktion. Detta gäller då endast Lockdown och detta kopplar vi till den utveckling som kriget mot terrorismen tagit efter händelserna den 11 september.

Peter EkvallRickard Petersson
MKV, Examensarbete , vt07
616
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.