Gränslös glädje – vägen till rättvisa?

En kvalitativ studie om hur människor tolkar skildringen av intellektuellt funktionshindrade i dokumentären ”I en annan del av Köping”

thumbnail of 646-1

Abstract Titel Gränslös glädje – vägen till rättvisa? En kvalitativ studie om hur människor tolkar skildringen av intellektuellt funktionshindrade i dokumentären ”I en annan del av Köping”. Författare Jorie Storm Jenny Särnholm Kurs Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap Termin Höstterminen 2007 Syfte Att få ökad förståelse för hur publikgrupper uppfattar skildringen av intellektuellt funktionshindrade i dokumentären ”I en annan del av Köping”. Metod Kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer, med utgångspunkt i receptions- och genreteori. Material Dokumentärserien ”I en annan del av Köping” (6 avsnitt á 23 minuter), som sändes i TV4 våren 2007. Programmet skildrar fyra intellektuellt funktionshindrade personers liv på en gruppbostad i Köping. Programmet präglas av en glad och positiv anda. Resultat Samtliga publikgrupper anser att programmet fokuserar på de medverkandes personligheter och att funktionshindret återfinns i periferin. De uppfattar dessutom skildringen som ensidigt positiv och lättsam. Publikgrupperna är tveksamma gällande om programmet är en dokumentär eller inte, då problembaserade inslag har uteslutits och därmed utgör programmet inte en fullständig bild av intellektuellt funktionshindrade. Människor utan- och med personlig erfarenhet av intellektuellt funktionshindrade uppskattar programmet. De menar att programmet gör rätt i att exkludera problembaserade skildringar eftersom det därigenom utgör en motpol till andra medietexter, som ofta påvisar negativa aspekter. Personer med ett intellektuellt funktionshinder anser inte att programmet är en dokumentär, då det inte speglar en verklighet de kan identifiera sig med. Bilden som förmedlas blir därför orättvis och missvisande. Vi anser att programmet utgör en plattform för att utveckla arbetet med att öka jämlikheten och förståelsen för intellektuellt funktionshindrade. Vi är dessutom positiva till att inslag från dramagenren återfinns i programmet, då hybriden fångar människors uppmärksamhet.

Jorie Storm Jenny Särnholm
MKV, Examensarbete , ht07
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.