Halal-tv, haram enligt mediedebatten?

En studie av debatten om Halal-tv i svensk dagspress

thumbnail of 686-1

Titel: Halal-tv, haram enligt mediedebatten? – En studie av debatten om Halal-tv i svensk dagspress Författare: Anton Schindelar och Daniel Wahlström Uppdragsgivare: SVT Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2009 Handledare: Britt Börjesson Sidantal: 47 +bilagor Syfte: Att undersöka debatten om Halal-tv. Metod: Kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ innehållsanalys. Material: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs Posten, Helsingborgs Dagblad, Metro Göteborg, Nerikes Allehanda, Svenska Dagbladet, Västerbottens- Kuriren under oktober, november och december 2008. Huvudresultat: Vi har funnit att debatten om Halal-tv var som störst efter det att första programmet sänts och sedan avtar redan efter en vecka. De som var aktiva i debatten var företrädesvis personer engagerade i frågor med anknytning till religion och minoritetsgrupper. En annan stor grupp var tv-krönikörer i de tidningar vi studerat. De flesta artiklarna var negativt inställda till programmet och handlade främst om programledarna, religion och SVT. Debatten var delvis stereotyp där programledarna framställdes som tre unga kvinnor i slöja och företrädare för politisk islam.

Anton Schindelar Daniel Wahlström
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.