“HAN ÄR NYBLIVEN FAR, HAR EN VACKER FRU, EN BUICK ELECTRA I GARAGET OCH SISÅDÄR 100 MILJONER UNDANSTOPPADE.”

En kvalitativ studie om Café Magazines framställning av maskulinitet då och nu

Syfte: Studien syftar till att undersöka och reflektera kring den mediala representationen av manlighet i livsstilsmagasinet Café Magazine och om det skett en förändring under de senaste två decennierna.

Teori: Agenda setting, framing, priming, denotation, konnotation, diskurs och hegemonisk maskulinitet.

Metod: Kvalitativ textanalys med ECA-modellen som metodverktyg

Material: 12 intervjuer med män i livsstilsmagasinet Café Magazine.

Resultat: Studien visar på skillnader i hur männen och manlighet presenteras i Café Magazine där teman och inramningar i intervjuerna har förändrats över tid. Yrket och framgång är fortfarande centrala teman, men inramningen har vidgats till att innefatta andra teman som faderskap. Något som är oförändrat är att de män som intervjuas i Café Magazine är vita, framgångsrika och heterosexuella, centrala delar i en hegemonisk maskulinitet som ter sig hålla sig stark över tid och som fortsätter reproduceras och upprätthållas i Café Magazine.

Amanda Båmstedt och Anna Risenfors
MKV, Examensarbete , vt18
1037
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.