Youtube: Kreativitet och gemenskap eller slöseri med tid?

En fallstudie om högstadieelevers youtubevanor

Syfte: Kartlägga en högstadieklass användning av Youtube och få en förståelse av varför de konsumerar det innehållet som de gör samt om kontakten med influencers påverkar detta.

Teori: Uses and Gratifications, Media Ecology, Participatory culture/Parasociala relationer

Metod: Frågeundersökning i form av en fallstudie av en högstadieklass.

Resultat: Youtube används dagligen av klassen men det betyder inte att plattformen föredras av alla. Val av plattform att ta del av Youtube var mobilen där anledningen var att den är tillgänglig och att alltid med. Musik var populärt i klassen då flest röster lades på den frågan om vad de tittar på mest. Parasociala relationer mellan Youtubers och åskådare visade sig inte existera på ytan i denna klass. Livsstil och resande var populärt inom vlogs. Slutligen var en blandpåse av videos det vanligaste och mest populära sättet klassen konsumerade Youtube. Det var heller inte direkt någon i klassen som tittar på endast en typ av video. Klassen skulle därför kunna ses som lågkonsumenter av Youtube.

Robin Bursjöö
MKV, Examensarbete , vt18
1038
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.