VEM I HELA VÄRLDEN KAN MAN LITA PÅ?

En kvalitativ studie om medieförtroende med fokus på unga vuxnas förtroende för avsändare

thumbnail of 1036

Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilken roll avsändare spelar för unga vuxnas förtroende för traditionella medier.

Teori: Media Priming, Fientliga medier-effekten Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer

Material: 3 stycken fokusgrupper med sammanlagt femton deltagare

Resultat: Resultatet visar att avsändare är av stor vikt för unga vuxnas medieförtroende. Vidare förklarar resultatet ett antal av de mekanismer som ligger bakom att ett förtroende för
en avsändare uppstår. Ett viktigt faktum bakom att så sker är visade sig graden av exponering vara. Alltså, studiens deltagare visade sig i stor utsträckning ha ett stort förtroende för de avsändare som de regelbundet kommer i kontakt med. De avsändare som kompisarna pratar om eller som förekommer regelbundet i deras sociala medierflöden var de avsändare deltagarna kände störst förtroende för.

Vasilios Bartziokas, Markus Dalström och Tim Vikman
MKV, Examensarbete , vt18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.