“Härledaren”

En kvantitativ studie om medarbetarnas syn på internkommunikation med fokus på personaltidningen på Härryda Kommun

Karin Högman
MKV, Examensarbete , ht02
458
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.