Helvetesaffären

Ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus

thumbnail of v10-9-4

För tolv år sedan sålde Göteborgs kommun 3806 allmännyttiga lägenheter till storföretaget GE Capital. Då utlovades långsiktighet och socialt ansvarstagande. Fem år senare hade i stort sett hela beståndet sålts vidare. I Bergsjön syntes inte ett spår av ansvarstagande, men väl av fastigheter i behov av upprustning. Idag tvingas människor i ett av världens rikaste länder leva med fukt och mögel i sina hem, medan de som borde ta ansvar skyller på varandra. Vi har granskat affären som enligt Göteborgs då högste politiker Göran Johansson ”gick åt helvete”, vad som egentligen utlovades vid försäljningen och vad som hänt sedan dess. Vi har kartlagt de olika ägarna och hur många klagomål de har fått hos miljöförvaltningen. Med fokus på bestånden i Bergsjön och Frölunda har vi också försökt ta reda på hur mycket ägarna har tjänat längs vägen och vilka som egentligen bär ansvaret för att det blev som det blev.

Sofia Strindvall,Åsa Welander
Journalist, Magisteruppsats , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.