Herr Sport gräver inte En kvantitativ innehållsanalys av sportmagasinet Sportspegeln

En kvantitativ innehållsanalys av sportmagasinet Sportspegeln

thumbnail of kv15-10-4

Titel: Herr Sport gräver inte – en kvantitativ innehå#sanalys av sportmagasinet Sportspegeln Författare: Jesper Åhlander Kurs: Journalistikgranskning, Instutitionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Handledare: Marie Grusell Syfte: Att kartlägga innehållet i Sportspegeln 2014, med fokus på innehåll med ett kritiskt förhållningssätt till sportvärlden. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Analysen baseras på ett totalurval under 2014 och omfattar 51 avsnitt av sportmagasinet Sportspegeln Huvudresultat: Studien visar att fem procent av innehållet i Sportspegeln under 2014 är sådant som behandlar sportvärldens negativa inverkan på individen och/eller samhället. Den största delen av det totala innehållet i Sportspegeln 2014 handlar om herridrott och den absolut vanligast förekommande sporten är fotboll. Det är sällan innehållet fokuserar på något annat än det idrottsliga utövandet. Innehållet berör oftast idrottare verksamma på internationell nivå, med undantag för de högsta svenska ligorna i fotboll och ishockey. Innehållet har stark elitcentrering, främst på svenska sportstjärnor. Stora idrottshändelser tar mycket av utrymmet i Sportspegeln. En procent av innehållet handlar om handikappidrott.

Jesper Åhlander
Journalist, Journalistikgranskning , vt15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.