Herrarna i mediehagen

En kvantitativ studie av medieledarna Thorbjörn Larsson och Jan Guillou

ABSTRACT Titel: Herrarna i mediehagen. En kvantitativ studie av medieledarna, Thorbjörn Larsson och Jan Guillou Författare: Karin Pålsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2004 Syfte: Denna uppsats har som syfte att undersöka bilden av medieledare i pressen. Jag kommer att undersöka och jämföra mediebilden av Jan Guillou och Torbjörn Larsson. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Artiklar i Aftonbladet, Expressen, DN, GP, SVD, Affärsvärlden, Finanstidningen, Moderna Tider, Resumé, Vision och Veckans Affärer. Huvudresultat: Bilden jag får fram när jag jämför medieledarna Thorbjörn Larsson och Jan Guillou är att Larsson tydligast framställs som ledare. Fastän Guillou i sin roll som publicistklubbens ordförande syns mycket i medierna förknippas han ändå inte med rollen som en ledare i första hand utan som en kulturperson. Jämför jag sedan de manliga medieledarnas resultat med en tidigare studie om kvinnliga medieledare ser vi att de kvinnliga ledarna blir mer porträtterade och förekommer mer i kvällspressen än de manliga ledarna. Det är svårt att utläsa om värderingen mellan de manliga ledarna och de kvinnliga ledarna är genusbaserat eller inte. Det kan vara så att de kvinnor som inkräktar på mannens revir som Jutterström, både granskas och kritiseras hårdare än männen. Kvinnor som Adamo, som visserligen har en hög position inom mediebranschen, uppfattas inte som samma hot då hon är inriktad på veckotidningar för kvinnor. Det skulle även kunna vara så att det helt enkelt är kopplat till den specifika personen och att den kritik eller det beröm de får beror till stora delar på hur framgångsrika de är och på hur bra företaget går.

Karin Pålsson
MKV, Examensarbete , vt04
491
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.