Historien om en tidning, eller en kvantitativ innehållsanalys av Aftonbladets nyhetsvärdering, 1944-1964

Ola Nilsson, Peter Romboli
MKV, Examensarbete , ht96
230
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.