Höga kusten

Fokus på hur en turistregion profilerar sig eller Konsten att skjuta med kula istället för hagel

Abstract Titel: Höga Kusten- En studie av hur en turistregion profilerar sig. Författare: Marcus Berggren och Daniel Engström Kurs: Media och Kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Antal sidor: 63 st Handledare: Marie Elfving Syfte: Syftet är att undersöka hur olika aktörer arbetar för att profilera regionen Höga kusten som turistregion. Metod: Kvalitativ undersökning med informantintervjuer Material: Nyckelpersoner inom regionen Höga kusten Huvudresultat: Regionen vill framhäva naturen och lugnet som den viktigaste tillgången. Deras arbete bygger mycket på samarbete mellan organisationerna.

Marcus BerggrenDaniel Engström
MKV, Examensarbete , ht03
487
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.