Hur ser Västra banregionens externa kommunikation ut med politiker i projekt Västlänken?

en kvalitativ analys

Abstract Titel: Hur ser Västra banregionens externa kommunikation ut med politiker i projektet Västlänken? Författare: Ahlstedt Veronica och Laukka Tiina Typ av arbete: C-uppsats i media och kommunikationsvetenskap Antal sidor: 53 Institution och högskola: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation Examinationsdatum: Vårterminen 2004 Handledare Britt-Marie Leivik Knowles Syfte: Vårt syfte med detta arbete är att se hur Västra banregionen kommunicerar med berörda politiker i projektet Västlänken. Huvudfrågeställningar: Hur kommunicerar Västra banregionen externt med politiker som berörs av projektet Västlänken (det vill säga politiker från Göteborgs kommun/region, Västra Götalandsregionen, gränskommuner (Partille, Lerum) samt riksdagens trafikutskott). Varför ser kommunikationen ut som den gör? Hur ska Västra banregionen gå till väga för att förbättra kommunikationen? Använd metod och material: Kvalitativ ansats med fokus på samtalsintervjuer samt e-postintervjuer. Huvudresultat: Västra banregionen för en dialog med politiker inne i styrgruppen men utanför råder det till stor del envägskommunikation. Politikerna anser informationen överlag vara tydlig. Det sker ett samråd genom att man tar emot synpunkter från styrgruppen, dock inte på samma sätt utanför styrgruppen. Informationen är huvudsakligen muntlig (vid gruppmöten).

Veroniva AhlstedtTiina Laukka
MKV, Examensarbete , vt04
497
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.