I ALLMÄNHETENS INTRESSE?

- en jämförande studie av elva svenska och brittiska morgontidningars inställning till namn- och bildpublicering

thumbnail of kh09-11-3

In the public interest? A comparative study of eleven Swedish and British newspaper journalists´attitudes regarding publication of names and photographs.

Elin Hellström,Frida Jakobsson
Journalist, Journalistikgranskning , ht09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.