I stundens hetta

om krishantering och organisatoriskt lärande i Halmstads kommun

thumbnail of 824-1

Titel: I stundens hetta – om krishantering och organisatoriskt lärande i Halmstads kommun Författare: Pernilla Holmberg Uppdragsgivare: JMG/Tomas Odén Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Höstterminen 2012 Handledare: Nicklas Håkansson Sidantal: 38 sidor (cirka 16 000 ord) Syfte: Att få kunskap om förekomsten av organisatoriskt lärande i organisationens Halmstads kommun med anledning av de två extraordinära händelserna ”vattenhändelsen” och ”hamnbranden”. Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Fyra kvalitativa intervjuer med relevanta roller inom Halmstads kommun. Huvudresultat: Resultatet visar att det försiggår organisatoriskt lärande i Halmstads kommun. Medveten om sitt lärande har man lärt sig mycket genom egna erfarenheter och misstag från de två extraordinära händelserna. Kommunen följde till största del sin uppsatta krisplan, men gjorde samtidigt några avsteg och kunde improviserade i stundens hetta. En samlokalisering av flera olika staber, effektiviteten i sociala medier, samt videowebbtjänsten Bambuser är de insatser som i sammanhanget sticker ut mest.

Pernilla Holmberg
MKV, Examensarbete , ht12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.