Informatörens nya kläder?

En kvalitativ studie av arbetsinnehållet för sju förvaltningsinformatörer vilka medverkar i samverkansprojektet Grafiska gruppen

thumbnail of 641-1

Titel INFORMATÖRENS NYA KLÄDER? – En kvalitativ studie av arbetsinnehållet för sju förvaltningsinformatörer vilka medverkar i samverkansprojektet Grafiska gruppen Författare Fredrik Wilhelmsson & Simon Williamsson Kurs Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Göteborgs universitet Termin Höstterminen 2007 Syfte Att studera utvecklingen av medverkande informatörers arbetsinnehåll sedan starten av Grafiska gruppen Metod Kvalitativ intervjustudie Material Sju intervjuer med förvaltningsinformatörer inom Göteborg Stad vilka medverkar i samverkansprojektet Grafiska gruppen Huvudresultat Vi kan se att informatörernas arbetsinnehåll har förändrats. Detta kan ses som ett resultat av att Grafiska gruppen har övertagit och/eller underlättat delar av deras arbetsuppgifter. Vi kan även finna förklaringar på andra nivåer än enbart på en organisatorisk nivå. Samhälleliga förändringar och debatten om informatörens yrkesroll påverkar också. Arbetsinnehållet har förändrats i den mån att informatörerna nu har mer utrymme för att själva bestämma på vilka uppgifter de vill lägga fokus. Förändringen består dock inte i att de nu har helt nya arbetsuppgifter utan snarare en omprioriteringar av tiden de lagt på tidigare arbetsuppgifter. Anledning till den förändrade arbetssituationen kan vi även se på individnivå som en orsak av ett antal drivande individers önskan att påverka sitt arbetsinnehåll. Keywords Informatör, Förvaltning, Arbetsinnehåll, Yrkesroller, Strategi

Fredrik Wilhelmsson Simon Williamsson
MKV, Examensarbete , ht07
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.