“INGEN BIKINI BLIR SNYGG PÅ EN GRÖNVIT KROPP”

En studie om solning och att vara solbrun i populärkulturella medier

thumbnail of 992

Uppsats/Examensarbete:
15 HP
Program och/eller kurs:
Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap – PR, opinionsbildning och omvärld
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
Ht 2016
Handledare:
Johanna Arnesson
Kursansvarig:
Malin Sveningsson
Sidantal:
52
Antal ord:
18595
Nyckelord:
Popular culture, lifestyle magazines, beauty ideals, tanning, framing
Syfte: Att undersöka hur innehållet i populärkulturella livsstilsmagasin uppmärksammar solning samt att vara solbrun.
Metod: Kvalitativa innehållsanalyser
Material: Fyra svenska populärkulturella livsstilsmagasin – Amelia, SOLO, Veckorevyn och Frida under perioden september 2015 till augusti 2016
Huvudresultat: Studien kom fram till att det främst var i två sammanhang som magasinen pratade om solning och att vara solbrun, nämligen hälsa och utseende, där utseende var det dominerande. Kunskapen om att solens strålar är farliga är utbrett men specifikt hudcancer togs sällan upp. Snarare skulle riskerna med solens strålar has i åtanke när man solar och men inte nödvändigtvis behöva stoppa en. Det talas lika mycket om solens negativa effekter på utseendet som på hälsan då den sliter på hud och hår och kan orsaka förtidigt åldrande. Det blir uppenbart att magasinen främjar ett solbrunt skönhetsideal där en blek hy är ett problem som bör lösas. Magasinen ger förslag på hur läsarna strategiskt kan uppnå idealet antingen med hjälp av brunprodukter så som smink eller brun-utan-sol eller genom att sola. Sammanfattningsvis är en solbränna något som enligt magasinen ska framhävas, förstärkas och förlängas.

Jennifer Krook, Gabriella Moberg
MKV, Examensarbete , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.