Integrationspolitik i lokalmedia

En tematisk anlys av Göteborgs-Postens ledarsidor

Uppsats/Examensarbete:
15 hp
Program och/eller kurs:
MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
HT 2016
Handledare:
Britt Börjesson
Kursansvarig:
Malin Sveningsson
Sidantal:
49 (exklusive bilaga)
Antal ord:
12183 (exklusive referenser och bilaga)
Nyckelord:
Göteborgs-Posten, Integration, Invandringspolitik, Ledarsida
Syfte:
Studera hur Göteborgs-Postens ledarsida har skrivit om integration under åren 2013-2016.
Metod:
Tematisk analys (identifiering av koder och teman) av ledarartiklar från Göteborgs-Posten för tidsperioderna 2013-09-01 till 2014-09-01 och 2015-09-01 till 2016-09-01.
Material:
Totalt 59 ledarartiklar från Göteborgs-Posten (n=14 för tidsperioden 2013-09-01 till 2014-09-01; och n=45 för tidsperioden 2015-09-01 till 2016-09-01) identifierade via Mediaarkivet med söksträng: placement:ledare AND integ*.
Resultat:
Tre teman identifierades för tidsperioden 2013-09-01 till 2014-09-01 och fyra teman identifierades för tidsperioden 2015-09-01 till 2016-09-01. Resultatet för den första tidsperioden visar att diskussioner om integration var sekundärt och att det handlade mer om att visa tolerans och att människor med olika bakgrund är en tillgång och att det mesta löser sig på sikt. Under den andra tidsperioden fanns det emellertid en tydligare problematisering av svensk integration där det bland annat diskuterades att integrationen inte har fungerat under en längre tid och att det hade behövts tidigare insatser för att få tillstånd en fungerande integrationspolitik

Henrik Gelderman
MKV, Examensarbete , ht16
986
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.