INTERNKOMMUNIKATION STAMPEN AB

- En kartläggning av kommunikationsflödet mellan CIO-kontoret och bolagen inom Stampen

thumbnail of hanna_widell_stampen_projekt-4

Studien är ett uppdrag för Stampen Media Group (forts. benämnt som Stampen), som står i en föränderlig tid. För två år sedan startades ett outsourcingprojekt av all IT hantering inom Stampen, för att förvalta projektet skapades en avdelning som heter CIO-kontoret. Syftet med projektet är att kartlägga kommunikationsflödet mellan CIO-kontoret och bolagen inom Stampen.

Hanna Widell
Journalist, Magisteruppsats , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.