Inuti ett drivhus

- en kvalitativ studie om nätverksbaserad organisationskommunikation

ABSTRACT Titel: INUTI ETT DRIVHUS – en kvalitativ studie om nätverksbaserad organisationskommunikation. Författare: Anders Eliasson & Erik Wagner Handledare: Jan Strid Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs. Göteborgs Universitet, Institutionen för Journalistik och Masskommunikation (JMG) Termin: Höstterminen 2002 Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga projektledarnas behov av kommunikation inom Drivhuset. Metod: Kvalitativa telefonintervjuer och samtalsintervju. Material: Nio intervjuer med sammanlagt tio projektledare från alla Drivhusorterna. Huvudresultat: Mellan Drivhusen används främst e-post, för att alla snabbt ska få likvärdig information. Emellertid används e-post för flitigt utan någon större struktur vilket gör att projektledarna får för mycket information. Detta ställer till problem eftersom man inte svarar på e-post och missar viktig information. Telefon används för att ge en mer social aspekt på kommunikationen mellan projektledare och för att undvika att viktig information kan gå förlorad i massorna. Kommunikation mellan projektledare syftar främst till att finna stöd och inspiration till sitt arbete. Att definiera kommunikationen som antingen formell eller informell är svårt inom Drivhuset. Deras platta organisation gör all kommunikation per definition formell även om den är informell till sin natur. Den informella kommunikationen leder till onödiga missförstånd. När det gäller arkivering av kunskap och framtagande av normer och kommunikationsmönster har Drivhuset inte riktigt nått enda fram. Projektledarna själva är missnöjda med hur de arbetar med dessa frågor. För övrigt verkar projektledarnas kommunikationsbehov tillfredställas genom styrelsemöten, nationella träffar, projektgrupper och övriga kanaler som används av nätverket.

Anders EliassonErik Wagner
MKV, Examensarbete , ht02
444
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.