Investor Relations framtid

Den digitala generationens krav på kommunikation

thumbnail of 688-1

Titel Investor Relations framtid – Den digitala generationens krav på kommunikation. Författare Johan Sahlman Simon Karlsson Kurs C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborg universitet Termin Vårterminen 2009 Handledare Jan Strid Sidantal 61 sidor exklusive bilagor Syfte Syftet med studien är att undersöka en yngre generation finansiella intressenters uppfattningar och önskemål av företags finansiella kommunikation. Metod Fokusgrupper, två grupper aktieägare en grupp finansanalytiker & investerare. Material Två grupper aktieägare från Högskolan i Borås, totalt 7 st. deltagare, en grupp finansanalytiker & investerare från Andra AP-fonden, totalt 4 st. deltagare. Huvudresultat Vårt resultat visar att aktieägare, finansanalytiker och investerare är positiva till vissa format beroende på deras förutsättningar. Trovärdigheten i formaten och av innehållet är av stor betydelse för deras användande. Tryckta finansiella rapporter är fortfarande positivt uppskattade och de digitala formaten ska istället ses som komplement. Bland de format som presenterats är podcast, mobiltelefon och html redovisningar det som eftersträvas. E-signs och pdf-dokument finns ingen uppskattning för.

Simon Karlsson Johan Sahlman
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.