IR – en förkortad information som ingen förstår?

en användbarhetsstudie på Investor relations webbplatser

thumbnail of 649-1

Titel: IR – förkortad information som ingen förstår? Författare: Louise Davidson & Johan Rooth Handledare: Britt Börjesson Sidantal: 49 sidor exklusive bilagor Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2008, period 2 Syfte: Syftet är att utvärdera Solbergs kunders IR webbplatser utifrån ett användarperspektiv. Med fokus på innehåll, logik/struktur och tillfredställelse Metod: Kvalitativ metod, användbarhetstester med personliga intervjuer Material: Användbarhetstester och efterföljande intervjuer med fem test- och intervjupersoner Huvudresultat: Vårt resultat visar att det största problemet med Investor relations webbplatser inte handlar om strukturen eller logiken på sidan. Det är inte heller något större fel på det innehåll som presenteras. Utan det är förståelsen för Investor relations som bidrar till att sidans effektivitet och tillfredställelse inte är så hög. Det krävs kunskap och förståelse för vad Investor relations är och vad det innehåller för att kunna använda sig av denna funktion. Det krävs kommunikation från företagets sida för att förmedla informationen på ett lättförståligt sätt.

Louise Davidson Johan Rooth
MKV, Examensarbete , vt08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.