It´s a man´s word

En komparativ innehållsanalys av genusaspekten i BBC:s och ITV:s nyheter

Kerstin AnderssonÅsa Westerstad
MKV, Examensarbete , vt02
424
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.