”Ja tack, jag tar chansen att bli rik i PostkodLotteriet, samtidigt som jag stöder våra barn, djuren och miljön…”

en kvalitativ retorikanalys om argumenten i PostkodLotteriets direktreklam

Abstract Titel: ”Ja tack, jag tar chansen att bli riktigt rik i PostkodLotteriet, samtidigt som jag stödjer våra barn, djuren och miljön…” – en kvalitativ retorikanalys om argumenten i PostkodLotteriets direktreklam Författare: Kari Mette Bergkvist och Elisabeth Olofsson Handledare: Monica Djerf-Pierre Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs VT-07 Sidantal: 56 Syfte: Syftet med vår uppsats är att se hur PostkodLotteriet argumenterar för sin verksamhets legitimitet i sin direktreklam. Metod och material: En kvalitativ retorikanalys av 10 stycken direktreklammaterial från PostkodLotteriet Huvudresultat: Vid en närmare analys av materialet så såg vi flera intressanta tendenser, där det framkom tydligt att de i sin argumentation spelade mycket på retorik. Vidare såg vi argumenten för PostkodLotteriet som mest lyfter fram ett eget vinnande, kombinerat med den goda gärningen för förmånstagare som ett sätt att existera på marknaden, där företag och organisationer allt mer måste visa upp ett aktivt Corporate Social Responsibility-arbete för att kunna legitimera sig. Slutligen blev det nästan paradoxalt att förmånstagarna som ändå är grunden för PostkodLotteriet och som tydligt är i behov av att synas på marknaden i kombination med andra företag, till viss del själva bidrar till att upprätthålla ett avstånd och ”ett tredje rum” till dem man hjälper genom att låta företaget man samarbetar med vinna mycket, mycket mer på samarbetet. Nyckelord: Retorik, Corporate Social Responsibility, Postkolonial teori, Reklam

Kari Mette BergkvistElisabeth Olofsson
MKV, Examensarbete , vt07
617
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.